نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

۸ نکته مهم درباره کیف مناسب مدرسه

8 نکته مهم درباره کیف مناسب مدرسه

نتایج تحقیقات وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نشان می دهد که ۸۳ درصد شکایت دانش آموزان از دردهای پشت، شانه و دست می تواند به نوعی مربوط به حمل کیف باشد. نتایج پژوهش محققان کشورمان که درباره ارتباط وزن کیف مدرسه و محتویات آن با وزن بدن دانش آموزان انجام شده، نشان می دهد که جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان از کیف ها و کوله های نامناسب استفاده می کنند و معمولاً وزن کوله پشتی شان بیش از ۱۰ درصد وزنشان است. انجمن کایروپراکتیک انتاریو در کانادا معتقد است شاگردان مدارس ابتدایی نباید بیش از ۱۰ درصد وزن بدنشان بار حمل کنند و در شاگردان دبیرستانی این نسبت نباید بیش از ۱۵ درصد وزن بدن باشد. پژوهش ها نشان می دهد حمل کیف سنگین پر از کتاب در یک دست یا آویخته بر شانه در یک طرف بدن، از علل اصلی مشکلات کودکان در طرز نشستن و ایستادن بوده و در بدشکلی اندام نیز مؤثر است. در زیر به مهمترین ویژگی های یک کیف مناسب اشاره می کنیم.

ادامهٔ «۸ نکته مهم درباره کیف مناسب مدرسه»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

اهل و عیال

اهل و عیال به معنای «زن و فرزند، اهل خانه» است. گاهی در نوشته ها این اصطلاح را براساس تلفظ عامیانه ی آن به صورت «عهد و عیال» می آورند که صحیح نیست.

از کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ورشکستگی چه فرقی با اعسار دارد؟

حکم ورشکستگی جنبه عام دارد؛ یعنی علاوه بر این که برای طرفین دعوا مؤثر است، درباره سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند هم، اثر دارد. در حالی که حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان مُعسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده، مؤثر است.

در ورشکستگی، اداره اموال ورشکسته با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است. ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است. حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه) خواهد بود و همین طور، دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه (اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود. اما در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود و خودش اداره آنها را به عهده دارد؛ حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران، پابرجاست و به طرفیت هر دو آنها، اقامه یا تعقیب می شود. تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکمٌ به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است، پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی، به ندرت مطرح می شود، چراکه براساس ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد، برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می گیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

محمود دولت آبادی، نویسنده «کلیدر» ۷۹ ساله شد

محمود دولت آبادی، نویسنده «کلیدر» 79 ساله شد

از تاخت و تاز قره آت و شور جوانی مارال شروع می شود و با گلوله ای در قلب گل محمد و پرِ کاه شدنِ بلقیس و گم شدنش در باد به پایان می رسد. نمی شود «کلیدر» را بخوانی و ضربان قلبت بالا نرود و جلد دهم را با چشمانی خیس از اشک نبندی. محمود دولت آبادی ۳۸ ساله بود که «کلیدر» منتشر شد و امروز ۷۹ ساله می شود. به مناسبت سالروز تولد آقای نویسنده و نامگذاری خیابانی در زادگاهش، سبزوار، به نام «کلیدر» چند نکته از این رمان ماندگار را می خوانید.

ادامهٔ «محمود دولت آبادی، نویسنده «کلیدر» ۷۹ ساله شد»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

وکیل تسخیری، کِی، کجا و چگونه؟

ازآنجاکه ممکن است فردی به عنوان متهم در دادگاهی حاضر شود، اما به هر دلیل، نتواند از خودش درست دفاع کند و به نوعی، حقوقش پایمال شود، قانون راهکاری را برای رفع این مشکل درنظرگرفته و آن حق گرفتن وکیل است.

طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی، «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

قانون گذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایمی را که برای رسیدگی به آنها، باید متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود، برشمرده است: «در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام و حبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر درخصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» هرچند از متن ماده ۱۸۶ می توان استنباط کرد که برای هر موضوع کیفری، امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد، اما درعمل، در غیر موارد مصرح در قانون، رویه ای عملی برای تعیین وکیل تسخیری در دادگاه ها وجود ندارد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

خودروها چطور رنگ می شوند؟

رنگ بدنه ی خودروها کارکردی فراتر از زیبایی و جلوه بخشیدن به خودرو دارد و در کنار آن، نوعی محافظ است. پس از آن که پوسته ی خام فلزی خودرو قالب گیری و شکل داده شد، نخستین مرحله ی رنگ آمیزی پاک کردن سطح آن از آلودگی و سپس اعمال لایه ی محافظ خوردگی است که از طریق غوطه ور سازی و عبوردادن بدنه از درون مجموعه ای از مخازن محتوی مواد شیمیایی انجام می شود. برای اینکار، همه ی بدنه باید در تماس با این مواد قرار گیرد و وجود کوچکترین لکه ای که مثلاً ناشی از تماس دست باشد، روی نتیجه ی نهایی تأثیر منفی می گذارد.

لایه های آستر و روکش رنگ با استفاده از تفنگ های پاشنده ی الکترواستاتیکی روی بدنه قرار می گیرند. قطرات رنگ به وسیله ی تفنگ دارای بار الکتریکی مثبت می شوند و در نتیجه ی نیروی دافعه ی بین بارهای همنام، به طور یکنواخت به بیرون پاشیده می شوند. به بدنه ی خودرو هم بار الکتریکی منفی اعمال می شود تا از یک سو با جذب قطرات رنگ سرگردان در هوا به سوی خود، میزان اتلاف رنگ را به کمینه ی ممکن برساند و از سوی دیگر، از اعمال یکنواخت رنگ روی بدنه اطمینان حاصل شود. درنهایت، یک لایه ی شفاف روکش لاکی برای محافظت از خودرو و رنگ آن در برابر عواملی مانند تابش فرابنفش و غبار روی آن پاشیده می شود. در چندین نوبت بین مراحل مختلف رنگ آمیزی، بدنه از درون کوره های مخصوص عبور داده می شود تا رنگ پخته و پوشش آن مستحکم شود و ضمن حذف هرگونه رطوبت ناخواسته، مقاومت لازم برای تحمل خش ایجاد شود. نتیجه ی کار، پوششی است که تا سال ها سلامت بدنه ی خودرو را، بدون توجه به شرایط آب و هوایی تضمین می کند.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

استخوان شکسته چگونه جوش می خورد؟

اگر تصور می کنید استخوان ها بخش های مرده و سخت بدن هستند که توسط بافت های زنده محاصره شدند سخت در اشتباهید. استخوان ها عملکرد بسیار مهمی در بدن دارند آنها سلول های قرمز خون را در مغز استخوان ذخیره می کنند، چربی ها را در مغز زرد استخوان ذخیره می کنند و به این ترتیب نقش مهم و حیاتی در حفظ سلامتی بدن دارند. وقتی استخوانی می شکند در محل شکستگی ارتباط رگ های خونی قطع می شود. در این شرایط لخته خون در اطراف شکستگی ایجاد می شود. این لخته که به آن هماتوم می گوییم استخوان شکسته را ثابت نگه می دارد به گونه ای که دو استخوان جداشده از هم کنار هم باقی بمانند تا فضا برای ترمیم آنها ایجاد شود. البته هماتوم وظیفه ی دیگری هم دارد تا با حضورش مانع رشد یا ترمیم لبه های سخت شکسته شده استخوان شود که حضورشان در ترمیم بی فایده است. درحقیقت هماتوم در حال مدیریت انرژی، خون رسانی و سلول های استخوانی برای ترمیم است تا بتواند با تغذیه رسانی درست به تشکیل بافت نرم استخوانی و کلاژن سازی کمک کند. غضروف ها را ترمیم کند و درنهایت استخوان شکسته شده را ترمیم و بافت نرم استخوانی را به بافتی سخت منسجم تبدیل کند. به گونه ای که استخوان بعد از ترمیم همان انسجام و قوت قبل را داشته باشد.

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مردی است می سراید خورشید در گلویش

مردی است می سراید خورشید در گلویش

محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه امروز ۷۹ ساله شد.

ادامهٔ «مردی است می سراید خورشید در گلویش»

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چرا فولاد ضدزنگ زنگ نمی زند؟

زنگ زدن جزء خواص ذاتی آهن است که به دلیل ایجاد اکسیدآهن، در اثر واکنش با اکسیژن موجود در هوا یا آب شکل می گیرد. فولاد ضدزنگ (Stainless Steel) آلیاژی از آهن است که دستِ کم ۱۰/۵ درصد کروم دارد. اگرچه بخش اعظم فولاد ضدزنگ هم از آهن ساخته شده است، اما فلز کروم اضافه شده به آن قبل از آهن با اکسیژن واکنش می دهد و لایه ای موسوم به لایه ی غیرفعال ایجاد می کند که سطح آلیاژ را می پوشاند؛ لایه ی محافظی که بعدها با افزودن عناصر دیگری مانند نیتروژن، نیکل، مولیبدن، منگنز و سیلیس به این آلیاژ تقویت شد. باوجوداین، فولاد ضدزنگ یک نقطه ضعف بزرگ دارد: این آلیاژ نسبت به کلر موجود در آب شور که می تواند لایه ی محافظتی آن را در هم بشکند، حساس است.

از مجله دانستنیها