محمود دولت آبادی، نویسنده «کلیدر» 79 ساله شد

محمود دولت آبادی، نویسنده «کلیدر» ۷۹ ساله شد

از تاخت و تاز قره آت و شور جوانی مارال شروع می شود و با گلوله ای در قلب گل محمد و پرِ کاه شدنِ بلقیس و گم شدنش در باد به پایان می رسد. نمی شود «کلیدر» را بخوانی خواندن ادامه