اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص ثبت نام در آزمون های بین المللی TOEFL و GRE

پیرو اطلاعیه های مورخ ۹۸/۰۳/۰۸ و ۹۸/۰۴/۳۰، به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون های زبان بین المللی TOEFL و GRE می رساند که با هماهنگی به عمل آمده با مراجع ذیربط و مؤسسه ETS امکان ثبت نام دور خواندن ادامه